News

國立中興大學理學院科教中心科技論文競賽 決賽議程

Center News

2019/6/14

中心將於2019/6/24(一)舉行科技論文競賽決賽
時間:上午九時至十時
地點:理學大樓一樓大廳
敬邀師生共襄盛舉!

查看詳細

「科普教育」研習活動

Center News

2018/5/29

106學年度第2學期「興理講座」演講:
講者姓名  講者服務單位/職稱        演講日期     演講時段    講題                 地點
孫維新    國家自然科學博物館館長  05月03日   下午14:10    太空科技大進展  理學大樓1A03演講廳
李旺龍    國立成功大學材料科學     06月07日    下午14:10   仿生學漫談        理學大樓1A01演講廳
             及工程學系教授   

查看詳細